Technologie laserového záření

Čištění laserem funguje na principu laserové ablace, při které dochází k postupnému rozbíjení jednotlivých molekulárních vazeb, které jsou uvolňovány z daného povrchu. Díky vysoce intenzivním laserovým impulsům s délkou několika nanosekund dochází k velmi rychlému zahřátí materiálu, ten se následně nejen odpařuje, současně také vznikají lokální výbuchy, které materiál z povrchu odstraňují.

Při laserovém čištění nevzniká téměř žádný odpadní materiál, protože se většina nečistot odpaří, díky vysoké účinnosti použitých laserových rezonátorů má čistící proces velmi nízké provozní náklady. Narozdíl od ostatních metod, je k laserovému čištění potřeba pouze připojení k 230 V zásuvce. Laserové čištění je nekontaktní, neabrazivní metoda, která je velmi šetrná k povrchu materiálu. Vzhledem k tomu, že průběh interakce laserového záření s materiálem je závislý na materiálu, je možné nastavit parametry čištění tak, aby zůstal podklad po čištění nepoškozený. Aktivně využíváme stroj při rekonstrukci hotelu Thermal, kde čistíme jak povrch vymývaných panelů, tak ocelové konstrukce, stejně tak je čištění extrémně vhodné na čištění soch (níže sousoší u ZŠ Poštovní - Karlovy Vary, kde je ponechaná jedna socha neočištěná).

Sousoší ZŠ Poštovní, Karlovy Vary

Naše lasery čistí a odstraňují

  Tuky

  Separátory

  Rez a oxidy

  Barvy

  Inkoust

  Oleje

  Zaschlé PUR pěny

  Laky a lepidla

  Gumu a pryž

  Mastnoty

Jak čištění probíhá

Jak čištění probíhá

Náš mobilní laser s výkonem 500W

Laser je mobilní průmyslový čisticí stroj nové generace, vyvinutý a postavený firmou Narran v České republice. Je osazený speciálním vláknovým rezonátorem, který umožňuje čištění bez poškození povrchu. Laser je vhodný pro čištění široké škály materiálů, typicky kovů (čištění rzi, mastnoty, nánosů barev atd.), ale také zdiva.

ROD 500W

Vhodné materiály

  Kov

  Dřevo

  Plasty (PMMA)