Odstranění stavebního objektu v Areálu KVV K. Vary - Hudební pavilon

Termín realizace: 08/2015 - 10/2015
Hodnota zakázky: 3.649.000,- Kč bez DPH
Objednavatel: ČR - Ministerstvo obrany
Charakter: Dopravní stavby a demolice