Výstavba haly pro zemědělské účely v Krásném Údolí

Termín realizace: 05/2015 - 08/2015
Hodnota zakázky: 7.065.000,- Kč bez DPH
Objednavatel: HOLLANDIA Karlovy Vary a.s.
Charakter: Haly