DMKV - stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně

Termín realizace: 05/2019 - 08/2019
Hodnota zakázky: 15.000.000,- Kč bez DPH
Objednavatel: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
Charakter: Hotely a restaurace