Obchodní centrum Ostrov nad Ohří

Termín realizace: 11/2017 - 10/2018
Hodnota zakázky: 31.497.000,- Kč bez DPH
Objednavatel: A BIG CITY - Shopping Paradise, Mui Nguyenová
Charakter: Občanská vybavenost