Oprava odvodnění, sanace ubikace Tureč

Termín realizace: 05-09/2018
Hodnota zakázky: 3.769.134,- Kč bez DPH
Objednavatel: ČR - ministerstvo obrany
Charakter: Občanská vybavenost