Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p.233 Chrást

Termín realizace: 10/2017 - 11/2018
Hodnota zakázky: 15.007.085,- Kč bez DPH
Objednavatel: Obec Chrást, zast. Ladislavem Bohuslavem, starostou
Charakter: Občanská vybavenost